Обчисліть масові частки елементів у магній карбонаті

Вопрос пользователя

Обчисліть масові частки елементів у магній карбонаті

Ответ эксперта

Дано: MgCO3  Знайти: w(Mg)-? w(C)-? w(O)-?
 Розв’язання:
 Обчислюємо молекулярну масу.
 Mr(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(C)+3•Ar(O)=24+12+3•16=84
Обчислюємо масові частки.
w(Mg)=Ar(Mg)/Mr(MgCO3)=24/84=0,29
або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 29%
w(С)=Ar(С)/Mr(MgCO3)=12/84=0,14
або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 14%
Масову частку Оксигену знаходимо:
    w(O)=1-(w(Mg)+w(С))=1-(0,29+0,14)=0,57
або
    w(O)=100%-(w(Mg)+w(С))=100%-(29%+14%)=57%
Відповідь: Магнію — 0,29 або 29%, Карбону — 0,14 або 14%,
Оксигену — 0,57 або 57%.

Добавить комментарий

Похожие вопросы от пользователей